* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com.pk, .com, .pk, .net