* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .pk, .net, .info